Χρήσιμα τηλέφωνα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Προιστάμενος/η
E-mail
Τηλέφωνο
Fax

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Ανδρέας Παχατουρίδης
     
Γραμματεία
mayor@peristeri.gr
2105701011, 141, 010
2105701142 
 
mayor1@peristeri.gr
2105701014, 033, 012
2105701139

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Τσόγκα Κωνσταντίνα
genikosg@peristeri.gr
   
Σαββάκη Ιωάννα
 
2105701032
2105701196 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Λώλος Βασίλειος
lolos@peristeri.gr
   
 
proedrosds@peristeri.gr
2105701027
2105701028 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Σταυρούλιας Αλέξιος
stavroulias@peristeri.gr
2105701003, 004
 
Γραμματεία
     

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

 

Ποθητός Κων/νος
pothitos@peristeri.gr
   
Γραμματεία
 
2105701548, 557
2105701544 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Λύκος Παναγιώτης
plykos@peristeri.gr
   
Γραμματεία
 
2105701592, 594
2105701591

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Θεοδωράκος Αναστάσιος
theodorakos@peristeri.gr
2105701574  
Γραμματεία
 
2105701573
2105701586 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Τσιώτα Μαίρη
tsiota@peristeri.gr
 
 
Γραμματεία
kathariotita@peristeri.gr
2105701639, 641
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Π.Α.Α.Π.

 

Κορόγιαννη Πολυξένη - Ευ.
korogianni@peristeri.gr
 
 
Γραμματεία
 
2105701091